Juridisch advies nodig? bel 020-6240931 of mail naar kaouass@kaouassadvocatuur.nl

Transparante werkwijze

Wij zijn transparant in onze werkwijze en kostenstructuur: u krijgt een helder beeld van wat u van ons kunt verwachten. Uw belang staat altijd voorop

Uw zaak, onze zorg

Wij beheersen ons vakgebied tot in detail. Zijn betrokken en daadkrachtig, voor uw problemen zoeken we naar werkbare en zo goedkoop mogelijke oplossingen

Onze dienstverlening

Uw advocaat is sinds 1993 werkzaam te Amsterdam en is gespecialiseerd in het letselschaderecht, (internationale) familierecht, regulier vreemdelingenrecht en het Marokkaanse recht

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Wij hebben uiterste zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, maar kunnen u niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Kaouass Advocatuur aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Kaouass Advocatuur aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Niets van deze website of de inhoud daarvan mag, behoudens voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande toestemming.

Kantoor

Kaouass Advocatuur

Oostenburgervoorstraat 90

1018 MR Amsterdam

Tel: 020-624 09 31

Fax: 020-320 2552

E-mail: kaouass@kaouassadvocatuur.nl