Juridisch advies nodig? bel 020-6240931 of mail naar kaouass@kaouassadvocatuur.nl

Einde samenwoning

Bij de beëindiging van een ongehuwde en ongeregistreerd relatie zullen vaak de volgende zaken geregeld moeten worden:

Kinderen
- Ouderlijk gezag
- Omgangsregelingen / co-ouderschap
- Kinderalimentatie, verdeling van de kosten van de kinderen

Huisvesting
Besloten moet worden wie in de woning blijft wonen. Als het om een koophuis gaat zal dit vaak worden verkocht. Besloten moet dan worden hoe lang een van beide partijen nog van de woning gebruik mag maken. Als het om een huurhuis gaat zal geregeld moeten worden dat degene die blijft wonen ook huurder is.

Verdeling gezamenlijk bezit en schulden
Meestal zijn er zaken gezamenlijk gekocht, zoals de inboedel. Ook kunnen er gezamenlijke schulden zijn, bijvoorbeeld van een lening die is aangegaan. De verdeling zal moeten worden afgesproken.De partners kunnen via bemiddeling hun afspraken in een convenant (laten) vastleggen. Soms is vastlegging van deze afspraken door de rechter noodzakelijk om ze te laten werken tegenover derden.

Als partijen er in onderling overleg niet uitkomen kan door één van hen het oordeel van de rechter worden gevraagd.

Kantoor

Kaouass Advocatuur

Oostenburgervoorstraat 90

1018 MR Amsterdam

Tel: 020-624 09 31

Fax: 020-320 2552

E-mail: kaouass@kaouassadvocatuur.nl