Juridisch advies nodig? bel 020-6240931 of mail naar kaouass@kaouassadvocatuur.nl

Verdeling van vermogen

Als huwelijkspartners voor het sluiten van hun huwelijk geen huwelijksvoorwaarden hebben laten opmaken, dan zullen zij na het huwelijk van rechtswege in gemeenschap van goederen gehuwd zijn. Dit betekent dat alles wat partijen voor en tijdens het huwelijk aan vermogen hebben verkregen dat met elkaar voor de helften moeten verdelen. Dit geldt ook voor de gemeenschapsschulden, die door partijen na het huwelijk gelijkelijk moeten worden gedragen.

Procedures over scheiding en deling van de huwelijksgemeenschap kunnen zeer ingewikkeld zijn en met name tijdrovend. Het is van groot belang dat uw advocaat de jurisprudentie beheerst over allerlei juridische kwesties die aan de orde kunnen komen tijdens de verdelingsprocedures. De taak van uw advocaat is om allerlei juridische verdelingskwesties helder en duidelijk aan de rechter te presenteren. Het tijdig en op juiste wijze presenteren van juridische feiten kan doorslaggevend zijn in de procedures.

U kunt in het kader van de echtscheidingsprocedure aan de rechter verzoeken om gelijktijdig de scheiding en deling van de huwelijksgemeenschap te laten vaststellen. U kunt ervoor kiezen om de rechter te vragen om slechts een bevel tot verdeling van de huwelijksgemeenschap te geven en daarna te proberen in onderling overleg met behulp van uw advocaat dan wel van de te benoemen notaris tot een regeling te komen. Lukt dat niet, dan kunt u alsnog uw zaak voorleggen aan de rechter om de knoop door te haken.

Bent u onder huwelijksvoorwaarden gehuwd, dan kunt u bijstand nodig hebben van uw advocaat bij de uitvoering van allerlei verrekenbedingen. Ook ten aanzien van de verrekenbedingen is het belangrijk dat uw advocaat beschikt over de kennis van de heersende jurisprudentie. Kaouassadvocatuur beschikt over de nodige kennis van wetgeving en jurisprudentie.  Aangezien uw advocaat zich heeft gespecialiseerd personen- en familierecht, houdt uw advocaat zijn kennis actueel door het volgen van minimaal een actualiteitencursus per jaar op het gebied van de familierecht. 

Kantoor

Kaouass Advocatuur

Oostenburgervoorstraat 90

1018 MR Amsterdam

Tel: 020-624 09 31

Fax: 020-320 2552

E-mail: kaouass@kaouassadvocatuur.nl